Jogos šakos

Įvadas į jogos filosofiją

Apskritai, visa jogos filosofija yra apie kūno, proto ir sielos ryšį. Tačiau siekiant aiškiau išskaidyti filosofiją į dalis, natūraliai išsiryškino šios pagringinės šešios jogos šakos. Kiekviena šaka turi savo kryptį ir sąvybių rinkinį.

Šešios šakos yra:

  1. Hatha joga: kone populiariausia ir žinomiausia jogos šaka, kuri, nepaslaptis, apipinta mitais. Tai į kūno ir proto tobulinimą orientuota šaka.
  2. Raja (Radža) joga: šaka orientuota į meditaciją ir griežtą disciplinų laikymąsi, žinomas kaip 8 jogos pakopos.
  3. Karma joga: veiksmų atoveiksmio dėsnis. Šaka orientuota į laisvos ateities, be negatyvo ir savanaudiškumo, kūrimą. Dažnai naudojama neatlygintino darbo metodai, siekiant išvalyti savo karmą nuo neigiamybių.
  4. Bhakti joga: ši šaka siekia nustatyti atsidavimo kelią, pozityvų būdą perteikti emocijas, ugdyti priėmimą ir toleranciją.
  5. Jnana joga: tai jogos šaka, kuri yra apie išmintį, nuolatinio mokymosi kelią, intele kto vystymą per mokymąsi.
  6. Tantra joga: tai ritualų, ceremonijų ar santykių užbaigimo kelias.

Viskas geresnio gyvenimo vardan

Visos šios šakos kartu sudaro jogos filosofijos visumą. Kiekvienas pasirenka sau vieną šaką ar kelias, o kartais viską kartu.